Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij vanbaaldrankenwinkel.

Vanbaaldrankenwinkel verstrekt personen onder de 18 jaar geen alcoholische producten, en bij aflevering wordt altijd om legetimatie gevraagd.

De informatie op deze website is eigendom van vanbaaldrankenwinkel. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van vanbaaldrankenwinkel deze informatie te kopiëren.

Door te bestellen via de website van vanbaaldrankenwinkel geeft u aan akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden.

Wanneer een bestelde wijn of gedistilleerd niet meer geleverd kan worden, nemen we contact met u op om een mogelijk alternatief te bespreken.

Uw bestelgegevens worden niet doorgegeven aan derden. vanbaaldrankenwinkel gaat hier zeer zorgvuldig mee om. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

De prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen van vanbaaldrankenwinkel zijn vrijblijvend. Vanbaaldrankenwinkel heeft het recht om aanbiedingen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

Betaling gaat per Ideal of vooruitbetaling. Vooraf overmaken, ideal, contant of pinnen bij ophalen.

Bij overboeking, of Ideal betaling worden de artikelen pas verstuurd na ontvangst van het complete factuurbedrag op Abn Amro NL92ABNA0534528171 t.a.v. Slijterij van Baal met vermelding van uw naam en ordernummer.

De bestelde producten zijn pas volledig uw eigendom als het volledige factuurbedrag is voldaan en de artikelen zijn afgeleverd.

Afwijkende betalingscondities worden in onderling overleg bepaald.

De verzendkosten in onze webwinkel zijn gebaseerd op levering in Nederland.

Voor levering in het buitenland kunt u contact met ons opnemen.

Voor verzending rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten binnen Nederland  van € 8,45 per bestelling.

Levering vindt plaats binnen 5 werkdagen, of in onderling overleg.

Als een product niet op voorraad is, nemen we per e-mail of telefonisch contact met u op betreffende de aangepaste leverdatum. Vindt u deze leverdatum niet acceptabel dan heeft u het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren

Geborgde werkwijze

26-10-2023

Het is Slijterij van Baal van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online.

Slijtgerij van Baal wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar. Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Slijterij van Baal invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand.

Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd. Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien.

Het document bevat een omschrijving van:

• het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;

• de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;

 • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

  1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit) Omschrijf hier de geldende interne processen om te komen tot een goede naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop op afstand van alcoho
  2. Denk hierbij aan:

• De instructies die gelden voor bezorgers (handboeken).

• De markering van leeftijdgebonden producten, zodat de bezorgers direct weten dat er alcohol wordt bezorgd. • Het gebruik van het NIX18-logo op de afleverbon, zodat de bezorgers weten dat er een leeftijdscontrole moet plaatsvinden.

• Het eventuele gebruik van technische hulpmiddelen.

• De communicatie richting de consument, bijvoorbeeld door gebruik van het NIX18-logo in de online omgeving.

• De wijze waarop wordt voldaan aan de verplichting om bij iedere aankoop op afstand te melden dat, naast op het aankoopmoment, ook bij de aflevering van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd.

• Indien wordt gewerkt met derde partijen: de afspraken die met hen zijn gemaakt over een goede naleving van NIX18. Deze afspraken zijn onderdeel van de geborgde werkwijze.

  1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit) Omschrijf hier op welke manier medewerkers worden getraind en op welke wijze medewerkers worden geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de afspraken.

Denk hierbij aan:

• Het volgen van de e-learning ‘Soms moet je nee verkopen’. Bezorgers dienen namelijk hetzelfde kennisniveau te hebben als kassamedewerkers.

• Overige trainingen, bijvoorbeeld inwerktrajecten of teamavonden.

• Eventuele aandacht voor NIX18 op intranet, in nieuwsberichten, etc.

  1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit) Minimaal één keer per jaar    moet onderzoek worden gedaan naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen. Het gaat hierbij zowel om de uitvoering door eigen personeel als eventuele externe partijen waarmee wordt samengewerkt. Omschrijf hier op welke wijze jullie controleren of medewerkers of externe partijen zich houden aan de gemaakte afspraken. Denk hierbij aan:

• De inzet van zelfcontroles.

• De corrigerende maatregelen die worden genomen indien medewerkers(of externepartijen) zich niet houden aan gemaakte afspraken