Geborgde werkwijze

Geborgde werkwijze Alcoholwet
Slijterij Wijnhandel van Baal

11-04-2024
Verantwoorde alcoholverkoop is voor ons erg belangrijk. Slijterij wijnhandel van Baal wil bij het bestellen van alcoholhoudende drank absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar. Niet in de slijterij en niet bij online bestellingen.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Slijterij Wijnhandel van Baal invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde, of bij een distributiepunt (Post NL of afhaaladres Slijterij Wijnhandel van Baal) en dat de leeftijd van de personen aan wie de alcoholhoudende drank worden verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

1. het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
2. de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
3. de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

 

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Bestellingen via de webshop

·       Op de webshop wordt gecommuniceerd, door middel van NIX18-logo en bevestiging van leeftijd, naar de consument dat er geen alcohol onder de 18 gekocht kan worden.

·       Werkwijze verzendklaar maken, alle verzend labels zijn voorzien met een 18+ teken via My Parcel zodat zowel de bezorger als de ontvanger ziet dat dit om een 18+ zending gaat.

·       De webshop van Slijterij wijnhandel van Baal is voorzien van wettelijk bepaalde leeftijdschecks, voorafgaande aan het afrekenproces vragen wij om te bevestigen dat de ontvanger / koper 18 jaar of ouder is door de geboortedatum in te voeren. Tijdens het bestelproces laten weten dat ook bij de bezorging de leeftijd wordt gecontroleerd en dat bij leeftijd jonger dan 18+ de bestelling wordt geannulleerd.

 

Controle bij aflevering

·       Op het moment dat wij de webshopbestelling verzenden geven wij bij onze verzendparner My Parcel aan dat een legitimatieverplichting geldt voor de levering van het betreffende pakket. Dit houdt in dat je een geldig legitimatie moet tonen aan de pakketbezorger om aan te tonen dat je 18 jaar of ouder bent. Daarnaast is een handtekening voor ontvangst vereist. Bij afwezigheid van de ontvanger zal het pakket worden bezorgd bij een pakketpunt van post NL, hier geldt dat de klant doormiddel van het vertonen van zijn legitimatie (voor identiteit en leeftijd) het pakket kan afhalen.

·       Bij het fysiek afhalen op ons afhaalpunt wordt er altijd door de medewerker gecontroleerd op leeftijd en identiteit. Er is ten aller tijden een medewerker met een SVH aanwezig.

·       Communicatie richting consument: bij telefonische/email of website bestelling wordt via e-mail of telefonisch aan de consument medegedeeld dat er bij aflevering een leeftijdscheck plaatsvindt.


2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Winkelmedewerkers worden mondeling bijgepraat over de nieuwe handelingen die uitgevoerd dienen te worden bij het verzenden van alcoholhoudende drank. Nieuwe medewerkers zullen worden geïnstrueerd hoe te handelen bij verkoop en/of verzending van alcohol houdende dranken

·       Medewerkers dienen de geborgde werkwijze te kennen zodat zij expliciet de handeling uitvoeren.

·       Wanneer er wijzigingen zijn in de geborgde werkwijze worden medewerkers op de hoogte gesteld.

·       Medewerkers kunnen diverse e-learnings volgen: bijvoorbeeld ‘Soms moet je nee verkopen’.

 

 

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

·       De directie voert regelmatig steekproeven uit waarin verzendingen worden gecontroleerd aan de geborgde werkwijze d.m.v. telefonische steekproeven.

·       Eén keer per jaar wordt de geborgde werkwijze gecontroleerd door de directie. Er wordt geëvalueerd of leeftijdscheck goed wordt uitgevoerd en of de externe bezorgdienst de leeftijdscheck adequaat uitvoert.

·       Eén keer per jaar, wordt de geborgde werkwijze gecontroleerd. Hierbij wordt bij een teamvergadering de afspraken opnieuw geëvalueerd en waar nodig verbeterd worden.

·       Eén keer per jaar, word de geborgde werkwijze gecontroleerd door een zending te versturen, welke door onze medewerker op huisadres wordt aangenomen om te controleren dat dit proces wordt gewaarborgd door         onze Verzendpartner My Parcel.

·       Indien onze medewerkers zich niet houden aan de juiste werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen. Hierbij kan worden gedacht aan het opnieuw doorlopen van het inwerktraject waarbij de directie medewerker meeloopt.

·      Indien medewerker van onze Verzendpartner zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen. Dit gebeurt door een klacht in te dienen bij de My Parcel